• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สมาชิก
 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (THSAPS)
 • สมาชิกก่อตั้งสมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทย
 • International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
 • International College of Surgeons (Plastic Surgery)
 • American Society of Plastic Surgeons (ASPS)

 

 
 
Naravee's Facebook Naravee's Instagram Naravee's YouTube Naravee's LINE