• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  สมาชิก
 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศ

 • ฝึกอบรมศัลยกรรมจมูก Masterclass Rhinoplasty โดยสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสร้างแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร ปี 2013
 • ฝึกอบรมที่แผนกศัลยกรรม สาขาศัลยกรรมตกแต่ง ที่ ASAN Medical Center ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2014
 • ฝึกอบรม Celesthetics Hands-on Training for Neuronox ณ กรุงเทพมหานคร ปี 2016
 • ฝึกอบรมศัลยกรรมเสริมหน้าอก PPSI Breast Augmentation Surgical Excellence ณ จังหวัดภูเก็ต ปี 2016
 • เข้าร่วมการประชุม ASEAN Congress at Plastic Surgery ครั้งที่ 18 ณ กรุงเทพมหานคร ปี 2017
  และอื่นๆ อีกมากมาย

 

 
 
Naravee's Facebook Naravee's Instagram Naravee's YouTube Naravee's LINE