• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  สมาชิก
 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (THSAPS)
 • International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
 • European College of Aesthetic Medicine and Surgery (ECAMS)
 • American Society of Plastic Surgeons (ASPS)

 • ฝึกอบรม The Art of Body Sculpting VASER Hi-def related Application กับ Dr.Alfredo Hoyos ผู้คิดค้นเทคนิค VASER Hi-def ที่กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย ปี 2010
 • ฝึกอบรม Mastery in VASER 4D Lipo กับ Dr.Alfredo Hoyos ผู้คิดค้นเทคนิค VASER Hi-def 4D ที่กรุง Athens ประเทศกรีซ ปี 2017
 • ฝึกอบรมคอร์สผ่าตัดจมูกแบบเปิด โดย Dr.Nazim Cerkes ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ปี 2017
 • ฝึกอบรมเทคนิคการผ่าตัดกระชับใบหน้า, ASSERT Centre, UCC ณ กรุงคอร์ก ประเทศไอร์แลนด์ ปี 2017
 • ฝึกอบรม MicroAire PAL High Definition ณ กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ปี 2018
  และอื่นๆ อีกมากมายหลายร้อยรายการ

 

 
 
Naravee's Facebook Naravee's Instagram Naravee's YouTube Naravee's LINE