• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ1)
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  สมาชิก
 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (THSAPS)
 • International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
 • International Member: Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS)

 • ศึกษาดูงาน Supermicrosurgery กับ ศาสตราจารย์ Isao Koshima ที่โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยโตเกียว ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปี 2012
 • เข้าร่วมการฝึกอบรมการผ่าตัดศัลยกรรมโครงหน้าระดับนานาชาติครั้งที่ 4 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ปี 2013
 • ฝึกอบรมการผ่าตัดศัลยกรรมจมูก โดย Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS) ที่ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2014
 • ฝึกอบรม Asian Eyelid Surgery Workshop โดย Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS) ที่ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2014
 • เข้าร่วมสัมมนา Daegu Asian Blepharoplasty ครั้งที่ 7 ณ เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2015
  และอื่นๆ อีกมากมาย

 

 
 
Naravee's Facebook Naravee's Instagram Naravee's YouTube Naravee's LINE