• แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
    สมาชิก
  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

  • หัวหน้าแผนกจักษุวิทยา โรงพยาบาลน่าน ปี 2015-2016
  • ผ่านการฝึกอบรมผ่าตัดเปลือกตาชั้นสูง โดย Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS) ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2017
    และอื่นๆ อีกมากมาย

 

 
 
Naravee's Facebook Naravee's Instagram Naravee's YouTube Naravee's LINE