• สมาชิกสามัญสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์ เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย
  • สมาชิกวิสามัญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
  • Korean College of Cosmetic Surgery, member
  • American Academy of Antiaging Medicine, member
  • World Society of Interdisciplinary of Anti-aging
  • Medicine, member