• 2544 – 2550 : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2551 – 2553 : แพทย์ใช้ทุน รพ.มหาราช , รพ. บัวใหญ่ นครราชสีมา  
  • 2558 – 2559 : Fellowship in Oculoplastic and reconstructive surgery, Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand.

  • 2554 – 2556 : จักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามา 
  • 2556 – 2558 : จักษุแพทย์รพ.พิมาย จ.นครราชสีมมา