• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  สมาชิก
 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
 • Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS)
 • European College of Aesthetic Medicine and Surgery (ECAMS)

 • ฝึกอบรม Asian Eyelid Surgery Workshop โดย Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS) ที่ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2015
 • ฝึกอบรมการผ่าตัดเปลือกตาและการผ่าตัดแก้ไขชั้นสูง โดย Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS) ที่ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2016
 • ฝึกอบรมการผ่าตัดศัลยกรรมเปลือกตาเพื่อความงามและศัลยกรรมกระชับใบหน้า ที่ Saint Louis University School of Medicine เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2016
 • ฝึกอบรมเทคนิคชั้นสูงในการผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อความงามรอบเบ้าตา ที่ Saint Louis University School of Medicine เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2017
 • ฝึกอบรมการผ่าตัดศัลยกรรมเปลือกตา โดย European College of Aesthetic Medicine and Surgery (ECAMS) ณ กรุงคอร์ก ประเทศไอร์แลนด์ ปี 2017
  และอื่นๆ อีกมากมาย

 

 
 
Naravee's Facebook Naravee's Instagram Naravee's YouTube Naravee's LINE