วันที่5 ธันวามหาราช

Update 04/12/2018

 

วันที่5 ธันวามหาราช
อาเศียรวาทองค์จักรีจอมราชันย์
เถิดพระองค์จอมภูมินทร์ ธ มิ่งขวัญ
องค์ทรงธรรมผู้สถิตย์ในใจไทย
แม้นวันนี้ทรงเสด็จ ณ แดนสรวง
ไทยทั้งปวงน้อมรำลึกคุณยิ่งใหญ่
พ่อปราดเปรื่องระบือก้องเกรียงไกร
พระคุณไซร้แผ่ทั่วไทยตราบนิรันดร์

ธ สถิตย์ในดวงใจคนไทยทั่วหล้า
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานณรวีคลินิก

 

 
 
 

 
 
Naravee's Facebook Naravee's Instagram Naravee's YouTube Naravee's LINE